Általános információk

A társadalomba való bekapcsolódásuk első szintje a beszéd elsajátítása. A beszéd, eredeti természete szerint: hangos. Az írás és olvasás csodálatos találmány, de másodlagos fejlemény. Az elsődleges és teljes hatású: az élőbeszéd, a hangzó szó; amit sok fontos üzenetrésztől megfoszt az írás.
Ez a felismerés indította Péchy Blankát, az akkor már ismert és sikeres színészt és versmondót, a Kazinczy-alapítvány életrehívóját arra, hogy országos ifjúsági kiejtési versenyeket indítson. Célja az írók- és tanulmányszerkesztők szövegeinek értő és értető tolmácsolása volt. Ennek segítésére "Beszélni nehéz!" című könyvében Péchy Blanka vallomást tett kínlódásairól és erőfeszítéseiről.
Az így kezdeményezett szakkörmozgalom – számos felnőttet is magához vonzva – harmincegy évig működött, a Magyar Rádió Kossuth adójához kapcsolódva. Most a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán kéthetente szombaton 14 órakor Szóról - szóval igyekszünk bizonyítani, hogy beszélni nem is olyan nehéz.
A műsor szakértői: Kerekes Barnabás és Vadász Zsuzsa. Alapító szerkesztője: Deme László.

A műsor e-mail címe, amelyre a feladványok megoldásait is várjuk:
.

Adásidő: 2 hetente szombaton 13:30-kor
Ismétlés: vasárnap 23:00-kor

A műsor indulása: 2007.09.22.
Kategória: néprajzi és anyanyelvi műsorok
A műsort készíti: Kulturális szerkesztőség
Kerekes Barnabás - szerkesztő
Vadász Zsuzsa - szerkesztő